ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ISO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ TΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ TΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
TΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 

Το Εργοστάσιο

Το εργοστάσιό μας, με έκταση 3000 τ.μ είναι ένα ουσιαστικό μέρος της επιχείρησής μας.
Διατηρούμε αποθέματα κατά προσέγγιση 500-600ΜΤ από όλα μας τα είδη προϊόντων χαρτιού.
Ο Εξοπλισμός
 

1. Ρολοκοπτική Hermes 160Set 91-2

2. Δυο Ρολοκοπτικές Goebel rapid D1

3. Φυλλοκοπτική Strahan

4. Ρολοκοπτική Goebel KM600

5. Μηχανή Διαμόρφωσης Μηχανογραφικού Εντύπου Optiforma Goebel I

6. Μηχανή Διαμόρφωσης Μηχανογραφικού Εντύπου Optiforma Goebel II

7. Μηχανή Διαμόρφωσης Μηχανογραφικού Εντύπου Optiforma Goebel III