ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
COSMOS COPY A.E.B.E.

Προεκτυπωμένες Ετικέτες

Παράγουμε προεκτυπωμένες ετικέτες για προϊόντα με εκτύπωση Flexo. Μέχρι 6 χρώματα αλλά και χρυσοτυπία.