ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
COSMOS COPY A.E.B.E.

Θερμικές Χαρτοταινίες

Παραγωγή θερμικών ταινιών (αποδείξεις ) για POS και ταμειακές μηχανές σε όλες τις διαστάσεις.