ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
COSMOS COPY A.E.B.E.

Εργοστάσιο

Το εργοστάσιό μας, με έκταση 3000τ.μ είναι ένα ουσιαστικό μέρος της επιχείρησής μας. Διατηρούμε αποθέματα κατά προσέγγιση 500-600ΜΤ από όλα μας τα είδη προϊόντων χαρτιού.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μας να έχουμε διαρκώς ικανοποιημένους πελάτες τόσο με την ποιότητα όσο και με την άμμεση εξυπηρέτηση προκειμένου να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Κρατάμε μια στενή σχέση συνεργασίας με τους υπαλλήλους μας προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή παραγωγικότητα. Είμαστε πλήρως υπεύθυνοι προς τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας κι εμάς τους ίδιους.