ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
COSMOS COPY A.E.B.E.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
COSMOS COPY A.E.B.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

Διεύθυνση
Θέση Γκορυτσά 19300, Ασπρόπουργος
Τ: 2105599838
E: info@cosmoscopy.gr

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή:8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Φόρμα Επικοινωνίας